DADAAN KA SA IBABAW NG AKING BANGKAY (1990)

IMDB: tt0383293